สถิติผู้ชมเว็บไซต์
เข้าระบบสมาชิก

admin 09 พ.ย. 2559 13:23 IP Address: 192.168.0.147


Email:orachapron.aoy@gmail.com


ปลูกฝรั่งกิมจูปลอดสาร ให้ผลผลิตสูง ติดลูกดก รสหวานกรอบการปลูกฝรั่งกิมจูให้ติดลูกดก รสชาติหวานกรอบ ปลอดสารพิษ

ฝรั่งกิมจูเป็นฝรั่งที่มีผลใหญ่ น้ำหนักดี รสชาติหวาน กรอบ อร่อย เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้บริโภค ที่สำคัญมันเป็นพืชที่ปลูกง่าย ใช้น้ำน้อย ดูแลรักษาก็ไม่ได้ยากจนเกินไป เกษตรกรจึงนิยมปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริมกันมาก

เทคนิคการปลูกฝรั่งกิมจู

การปลูกฝรั่งกิมจูในพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงควรจะต้องทำการยกร่อง โดยให้ร่องมีความกว้าง 6 เมตร ร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร แต่ถ้าปลูกในที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงก็ไม่จำเป็นต้องยกร่องก็ได้ จากนั้นให้ทำการปรับดินแล้วตากแดดไว้เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดวัชพืช แล้วให้ใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกในอัตราที่เท่ากัน เพื่อให้ดินเกิดความร่วนซุย โดยใส่ปุ๋ย 1 ส่วน ต่อดิน 1 ส่วน สำหรับระยะปลูกระหว่างแถวระหว่างต้นให้อยู่ที่ 3*3 เมตร และหลังจากเตรียมหลุมสำหรับปลูกขนาด 0.5*0.5*0.5 เมตร แล้วให้ขุดดินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือดินส่วนบน และดินส่วนล่าง แล้วตากดินไว้ 10-15 วัน ต่อมาให้กลบดินลงหลุม แล้วใส่ปุ๋ยหมัก 2 ส่วนต่อดินส่วนล่าง 2 ส่วน แล้วกลบลงในหลุมทับดินชั้นบนที่ใส่ลงไปก่อนหน้านี้ ต่อจากนั้นให้นำกิ่งพันธุ์ลงปลูก แล้วกลบดินให้แน่นพอประมาณ และเอาไม้ปักกันลมโยกลำต้น ที่สำคัญต้องรดน้ำโดยทันที จากนั้นต้องเอาทางมะพร้าวมาคลุมเอาไว้จนกว่ามันจะตั้งตัว
ในช่วงแรกของการปลูกต้องหมั่นรดน้ำจนกว่าต้นฝรั่งกิมจูจะตั้งตัวได้ หลังจากนั้นให้หมั่นสังเกตว่าถ้าดินแห้งเกินไปก็ให้ทำการรดน้ำ แต่ถ้าฝนตกหนักต้องระบายออกบ้าง โดยการให้น้ำต้องค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของต้นฝรั่ง ส่วนการใส่ปุ๋ยควรใส่ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก โดยปุ๋ยเคมีควรใส่สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 โดยควรใส่ปุ๋ยในปริมาณ 2 กก./ต้น/ปี หรือมากกว่านี้โดยต้องดูจากอายุและปริมาณผลผลิต สำหรับการพรวนดินไม่ควรพรวนลงไปลึกเพราะอาจจะไปโดนรากฝรั่งขาดได้ และควรมีการห่อผลฝรั่งเพื่อให้ได้ฝรั่งที่มีผิวสวยน่ารับประทานอีกด้วย

การห่อผลเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นมาก

เมื่อผลฝรั่งมีขนาดเท่าเหรียญ 10 บาท ควรเริ่มห่อผลเพื่อป้องกันแมลงวันทองโดยใช้ถุงพลาสติกที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันแมลงวันทองโดยเฉพาะ แล้วห่อทับด้วยกระดาษอีกชั้นเพื่อให้ผิวสวย ฝรั่ง 1 ต้น จะห่อไม่เกิน 100 ลูก ถ้าเลือกไว้ผลมากเกินไป จะทำให้ผลมีขนาดเล็กได้ ดอกฝรั่งกิมจูจะออกดกมาก ดังนั้นการตัดแต่งกิ่งก็สำคัญ การเลือกดอกควรเลือกดอกคู่ล่าง เพราะจะมีขนาดผลที่ใหญ่กว่าดอกที่ปลายยอด

การใส่ปุ๋ย

การใส่ปุ๋ยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
โ€“ ช่วงปลูกจนถึงออกผลรุ่นแรก ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องดูแลให้ฝรั่งเจริญเติบโตจนถึงให้ผลในรุ่นแรก ซึ่งการใส่ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยเป็นระยะเพื่อให้ต้นฝรั่งสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยอาจใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมกับปุ๋ยเคมีในสูตร 12-12-0 ในอัตราส่วนปุ๋ยคอกต่อปุ๋ยเคมี 10:1 ในอัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น ประมาณ 1-2 ครั้ง ก่อนการติดดอก
โ€“ ช่วงให้ผลผลิต
ในช่วงที่ให้ผลิตในระยะออกดอกให้ใส่ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตราเดียวกัน และเมื่อก่อนที่ผลฝรั่งจะห่ามก่อนเก็บผลผลิตประมาณ 1 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-24 ในอัตราเดียวกัน
โรค และแมลง
โรคที่พบ ได้แก่ โรคราสนิม ทำให้ใบมีสีเหลืองแดงคล้ายสนิมขึ้นเป็นจุดๆ ทำให้ใบแตก ป้องกัน และกำจัดได้โดยฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อรา เช่น มาแนบ ซีแนบ เป็นต้น
แมลงศัตรูที่พบ ได้แก่ แมลงวันทอง และค้างคาว ที่มักเจาะกินเนื้อฝรั่งที่กำลังห่าม ป้องกันได้โดยการห่อผลฝรั่งด้วยกระดาษ


ปุ๋ยคู่ขวัญนาโน (อาหารเสริมพืชเยสไอแคน)

เป็นสารอินทรีย์ที่เกิดจากโมเลกุลหลายชนิดรวมกับฮิวมิคแอซิคไม่น้อยกว่า 50% โพแทสเซียมไม่น้อยกว่า 8 % เป็นส่วนผสมเข้มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหลายชนิด ช่วยเพิ่มสภาพการดูดซึมได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลในพืชได้โดยตรง ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี สมบูรณ์ แข็งแรง ฟื้นตัวได้เร็วช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ ทำให้โครงสร้างของดินแข็งแรง ทนทานช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุย น้ำและอากาศถ่ายเทได้สะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย รักษาความเป็นกรดด่างไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว
วิธีการใช้ วายไอซีแคปซูลนาโนและนาโนพลัส การผสมน้ำ 20-50 ลิตร แล้วแต่ชนิดประเภทของพืชตามคู่มือการใช้ โดยใช้แคปซูลนาโน 1 แคปซูล นาโนพลัส 1-2 ซีซี ฉีดพ่นทางใบทุก 15-30 วัน ตามชนิดของพืชที่ใช้ เช่นพืชไร่ นาข้าว พืชสวนผลไม้ พืชสวนครัว และพืชใบอ่อน ดอกไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และเห็ดทุกชนิด เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหูหนูเป็นต้น
พืชไร่/พืชผลไม้ ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา เงาะ องุ่น ทุเรียน มังคุด ลำไย ส้ม พุทธา มะกรูด มะนาว มะพร้าว ส้มโอ สับปะรด ใช้แคปซูลนาโน 1 แคปซูล+นาโนพลัส 2ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก 15-30 วัน
พืชผักสวนครัว/พืชใบอ่อน พริก มะเขือ ฟัก แฟง แตงกวา ชะอม ผักหวานป่า ผักบุ้ง ผักกาด ต้นหอม ผักชี เห็ด ถั่วทุกชนิด ใช้แคปซูล 1 แคปซูล+ นาโนพลัส 1 ซีซี ผสมน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ทุก 7-14 วัน
ดอกไม้ทุกชนิด กล้วยไม่ กุหลาบ เบญจมาศ ชวนชม มะลิ ใช้แคปซูลนาโน 1 แคปซูล+ นาโนพลัส 1ซีซีผสมน้ำ50 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก 7 วัน
ยางพาราเปิดหน้ากรีดแล้ว(ยางตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป) และปาล์มโตที่ออกผลผลิตแล้ว ใช้ 1-2 แคปซูล ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 วัน

**ราคาจำหน่ายปกติ กระปุกละ3500 บาท (120 แคปซูล) ราคาสมาชิก 2500 บาท 2 กระปุก 4500 บาท
**ชุดทดลอง 10 แคปซูล + นาโนพลัส 50 ซีซี ราคา 850 บาท


 
 


ชื่อ *    E-mail  

 โชว์ E-mail สู่สาธารณะ     ส่ง E-mail เมื่อมีความเคลื่อนไหว

รหัสยืนยัน   

  


ปลูกฝรั่งกิมจูปลอดสาร ให้ผลผลิตสูง ติดลูกดก รสหวานกรอบ