สถิติผู้ชมเว็บไซต์
เข้าระบบสมาชิก

admin 28 ต.ค. 2558 10:31 IP Address: 202.139.199.237


Email:orachapron.aoy@gmail.com


โรคที่พบในหน่อไม้ฝรั่งอาการคล้ายโรคที่พบในหน่อไม้ฝรั่ง
- อาการยอดขาว
อาการใบเหลืองซีดใบยอดเป็นสีขาวต้นแคระแกร็น ให้หน่อน้อยลงจนถึงเก็บหน่อไม่ได้เลย หากปล่อยปละละเลย ต้นนั้นจะตายได้โดยง่าย อาการเช่นนี้ถ้าเกิดจากการขาดธาตุอาหารบางชนิด เช่น K, Mg, Fe สามารถใช้ปุ๋ยเสริมทางใบ ฉีดพ่นเป็นประจำก็สามารถแก้ไขได้ระยะหนึ่ง หากต้องการแก้ไขในระยะยาวควรปรับปรุงดินไปพร้อมๆ กันด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และผสมวัสดุอื่นเพิ่มเติมให้ดินมีการระบายนํ้าที่ดีขึ้น
- อาการต้นแตก
เป็นอาการที่เกิดขึ้นมากทุกท้องที่ แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายขั้นรุนแรง สาเหตุอาจเกิดได้จากการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์บางชนิดเร่งการเจริญเติบโตมากเกินไปประกอบกับการที่พืชได้รับนํ้าไม่สม่ำเสมอ
- อาการหน่อเน่า
กรณีที่หน่อเน่าเนื่องจากแบคทีเรียจะได้กลิ่นเหม็นฉุน และมีลักษณะเป็นเมือกเยิ้ม แต่บางกรณีที่อาการหน่อเน่าไม่เหม็นไม่เยิ้ม อาจมีสาเหตุมาจากนํ้าขังแฉะ ทำให้ส่วนหน่ออ่อน แสดงอาการหน่อเน่า นอกจากนี้อาจเกิดจากการใส่ปุ๋ยคอก ผิดวิธีคือใส่ชิดโคนมากเกินไป
** แมลงศัตรูที่พบประจำในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง ได้แก่ เพลี้ยไฟซึ่งไปดูดกินน้ำเลี้ยงบนยอดอ่อน ทำให้ยอดอ่อน ของหน่อไม้ฝรั่งหงิกงอ การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม กัดกินใบและยอดอ่อน ทำให้ต้นเสียหาย ชะงักการเจริญเติบโต หนอนเจาะสมอฝ้าย กัดกินหน่ออ่อน ทำให้หน่อเสียหายหรือเสียรูปทรง ผลผลิตตกเกรดหรือขายไม่ได้ เลยนอกจากนี้ยังพบ มวน แมลงประเภทปากดูด และหนอนบุ้ง กัดกินยอดอ่อนบ้าง ที่อำเภอบึงสามพัน เกษตรกรใช้ บิวเวอเรีย( ทริปโตฝาจ)ในการป้องกันและกำจัดหนอน แมลงในหน่อไม้ฝรั่งค่ะ
 
 


ชื่อ *    E-mail  

 โชว์ E-mail สู่สาธารณะ     ส่ง E-mail เมื่อมีความเคลื่อนไหว

รหัสยืนยัน   

  


โรคที่พบในหน่อไม้ฝรั่ง