สถิติผู้ชมเว็บไซต์
เข้าระบบสมาชิก

admin 28 ต.ค. 2558 10:06 IP Address: 202.139.199.237


Email:orachapron.aoy@gmail.com


การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ปลอดสารพิษการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ปลอดสารพิษ
หน่อไม้ฝรั่งปัจจุบันเป็นพืชผักที่ได้รับความสนใจมาก เพราะเป็นพืชที่มีแนวโน้ม ในด้านความต้องการของตลาดสูง ทั้งการส่งออกในรูปหน่อสดและอุตสาหกรรมแปรรูป ดังนั้นเกษตรกรจึงเริ่มหันมาปลูกหน่อไม้ฝรั่ง กันมากขึ้น ทั้งในรูปของเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดสารพิษ มีปลูกกันมากที่จังหวัด สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี นนทบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ เป็นต้น หน่อไม้ฝรั่งสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี เทคนิคต่าง ๆ ในการเพิ่มผลผลิตและวิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้หน่อที่มีคุณภาพที่ดี ได้แก่ สภาพดิน อุณหภูมิที่เหมาะสม การดูแลบำรุง เป็นต้น
- ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ได้แก่ ดินร่วนจนถึงดินเหนียวร่วน หน้าดินลึกและมีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ระดับปานกลางขึ้นไป ส่วนดินที่มีการระบายน้ำและอากาศไม่ดี มีน้ำขัง มีชั้นดินดานข้างใต้ เป็นกรดและด่างจัด นับว่าเป็นดินที่ไม่เหมาะแก่การปลูกพืช ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญซึ่งขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช เป็นสาเหตุให้พืชเจริญเติบโตช้าและให้ผลผลิตต่ำ
- หน่อไม้ฝรั่งเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง 27-30 องศาเซลเซียส มีแสงแดดจัด ไม่มีร่มเงา ดินมีความเป็นกรดด่างที่6.0-7.5 มีการระบายน้ำที่ดี ถ่ายเทอากาศดี
- การให้น้ำควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ผลผลิตจะมีคุณภาพดี ช่วงย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกควรให้น้ำวันละ 1 ครั้ง ทุกวันหรือวันเว้นวัน ขึ้นอยู่กับสภาพดิน อุณหภูมิฝน แปลงที่มีความชื้นสูงไม่จำเป็นต้องให้น้ำ การให้น้ำในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องให้ทุกวัน
- การดูแลบำรุงหน่อไม่ฝรั่ง อาหารเสริมพืชเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยให้ หน่อไม้ฝรั่งเจริญเติบโตดี หน่อสมบูรณ์ อวบ สวย ได้เกรดเอ เป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรที่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ใช้ปุ๋ยทางดินเพียงเล็กน้อย เน้นฉีดพ่นบำรุงด้วยอาหารเสริมพืชวายไอซีแคปซูลนาโน + นาโนพลัส ทุก 7-10 วัน ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากจากเดิมเป็น2 เท่า และลดต้นทุนทางการผลผลิต เกษตรกรตอบรับดีมากๆค่ะ

ลักษณะของดินที่เหมาะกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
- หน่อไม้ฝรั่งสามารถเจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกควรมีหน้าดินลึก
- ควรเป็นดินที่เก็บความชื้นได้ดีพอสมควร สามารถระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่ขัดขวางการเจริญเติบโตของหน่ออ่อนและการไชชอนของราก เช่น ดินทราย ดินร่วน หรือดินร่วนเหนียว
- ดินทรายจัดและดินปนกรวดไม่เหมาะแก่การ ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เนื่องจากดินทรายจัดเก็บความชื้นได้น้อย ส่วนดินปนกรวดทำให้หน่อโค้งงอ
- ดินเหนียวจัดไม่เหมาะแก่การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เนื่องจากมีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศไม่ดี อาจมีน้ำขังแฉะและทำให้การแทงหน่อไม่ค่อยดีนัก

ปุ๋ยคู่ขวัญนาโน (อาหารเสริมพืชเยสไอแคน)
เป็นสารอินทรีย์ที่เกิดจากโมเลกุลหลายชนิดรวมกับฮิวมิคแอซิคไม่น้อยกว่า 50% โพแทสเซียมไม่น้อยกว่า 8 % เป็นส่วนผสมเข้มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหลายชนิด ช่วยเพิ่มสภาพการดูดซึมได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลในพืชได้โดยตรง ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี สมบูรณ์ แข็งแรง ฟื้นตัวได้เร็วช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ ทำให้โครงสร้างของดินแข็งแรง ทนทานช่วยให้ดินโปร่ง ร่วนซุย น้ำและอากาศถ่ายเทได้สะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย รักษาความเป็นกรดด่างไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็วด้สม่ำเสมอกว่าการใช้คนปลูก
วิธีการใช้ วายไอซีแคปซูลนาโนและนาโนพลัส การผสมน้ำ 20-50 ลิตร แล้วแต่ชนิดประเภทของพืชตามคู่มือการใช้ โดยใช้แคปซูลนาโน 1 แคปซูล นาโนพลัส 1-2 ซีซี ฉีดพ่นทางใบทุก 15-30 วัน ตามชนิดของพืชที่ใช้ เช่นพืชไร่ นาข้าว พืชสวนผลไม้ พืชสวนครัว และพืชใบอ่อน ดอกไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และเห็ดทุกชนิด เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหูหนูเป็นต้น


 
 


ชื่อ *    E-mail  

 โชว์ E-mail สู่สาธารณะ     ส่ง E-mail เมื่อมีความเคลื่อนไหว

รหัสยืนยัน   

  


การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ปลอดสารพิษ