สถิติผู้ชมเว็บไซต์
เข้าระบบสมาชิก

admin 14 ต.ค. 2558 14:27 IP Address: 110.78.168.214


Email:orachapron.aoy@gmail.com


เทคนิคการปลูกพุทราสามรสให้ติดผลดก หวานกรอบ ปลอดสารพิษตกค้างเทคนิคการปลูกพุทราสามรสให้ติดผลดก หวานกรอบ
พุทราสามรส มีลักษณะพิเศษ คือ ผลขนาดใหญ่ รสชาติหวานกรอบ กลิ่นหอม คล้ายกับผลสาลี่จีน เป็นพืชที่ปลูกง่ายแต่ต้องมีการดูแลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการผลิตพุทราให้ติดผลในสภาพอากาศที่แปรปรวน เพราะต้นพุทราจะไม่ติดผล บางครั้งหลุดร่วงเกือบทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีปัญหาในเรื่องของแมลงและศัตรูพืช เพราะพุทรามักมีแมลงวันทองรบกวนมากในช่วงออกดอกติดผล เกษตรกรจึงได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และแคปซูลวายไอซีนาโนฉีดพ่นเพื่อเร่งการติดดอกออกผล ทั้งยังช่วยลดวงจรของแมลง และใช้สมุนไพรแบบชีวภาพเป็นสารไล่แมลงฉีดพ่นแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
วิธีปลูกและบำรุงต้นพุทรา
1.การปลูกในที่ราบลุ่ม ให้ยกร่องปลูกป้องกันน้ำท่วมโดยขุดร่องกว้างประมาณ 4 - 5 เมตร สำหรับการปลูกแถวเดียว
2.ให้ยกร่องตรงกลางกว้าง 7 เมตร สำหรับปลูกแถวคู่ โดยปลูกที่ริมร่องทั้ง 2 ข้างมีร่องน้ำกว้างลึกประมาณ 1 - 2 เมตร
3.เมื่อปลูกแล้วต้องรักษาระดับน้ำในร่องอยู่ต่ำกว่าสันร่องน้ำ
4.การดูแลให้น้ำพุทราสามรส ควรให้น้ำช่วงที่มีการแตกกิ่งออกดอกให้น้ำได้ประมาณ 2 - 4 วัน / ครั้ง
5.พอติดผลอ่อนและโตพอสมควร ให้หยุดการให้น้ำโดยจะเว้นระยะการให้น้ำออกไปเพื่อป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผล
6.ต้องมีการดูแลน้ำ ปุ๋ย และที่สำคัญหากต้นพุทรามีอายุ 1 ปี แล้วให้ตัดแต่งกิ่งออกเพื่อเพิ่มผลผลิต
7.การให้น้ำควรให้ควบคู่กับการให้ปุ๋ยทางใบและทางราก ควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบในช่วงเช้า - เย็นในเวลาที่อากาศไม่ร้อนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใบไหม้และควรฉีดพ่นในขณะที่ลมไม่พัดแรงโ€“ และควรใส่ปุ๋ยก่อนออกดอก (นิยมให้ปุ๋ยทางใบ)
8. เมื่อผลพุทราติดผลขนาดเท่าหัวแม่มือ ห่อผลด้วยถุงพลาสติกป้องกันศัตรูพืชรบกวน เพื่อลดการใช้สารเคมีลง
9. ควรหาไม้ไผ่มาค้ำยันกิ่งและยังเป็นการบังคับ ไม่ให้ต้นสูงมากนัก โดยโน้มกิ่งให้แผ่ออกเพื่อให้แสงแดดส่องถึงโคนต้น

การดูแลใส่ปุ๋ย
ให้ใช้ฮอร์โมนวายไอซีนาโนร่วมกับปุ๋ยเคมี (สูตร 16-16- 16) ในการบำรุงต้นพุทราโดยฉีดพ่นด้วยอัตราส่วน แคปซูลนาโน 1 แคปซูล + นาโนพลัส 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดเป็นละอองฝอย ทุก 15-20 วัน ทำให้ต้นสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตดี และช่วงติดดอกให้ผสมราดโคนต้น วิธีนี้ช่วยให้ต้นพุทราติดผลดก ลูกโต รสชาติดี ผิวสวย กรอบ อร่อย พบปัญหาผล หลุด ร่วงน้อยขายได้ราคาดี ทำให้มีรายได้เพิ่ม ลดต้นทุนลง
โรคและศัตรูที่สำคัญของพุทรา
ศัตรูพืชที่สำคัญของพุทราในระยะออกดอกและติดผล ได้แก่ หนอนแดงพุทรา หนอนแมลงวัน และราแป้ง ดังนั้นจึงควร เน้นให้เกษตรกรห่อผล เพื่อช่วยลดความเสียหายของผลิตผลจากศัตรูพืชช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และที่สำคัญ คือ การสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค การห่อผล ควรห่อผลตั้งแต่ระยะที่ผลมีขนาดประมาณหัวแม่มือ ด้วยถุงพลาสติกที่ตัดปลายถุงแล้ว และควรเน้นให้เกษตรกรรักษาความสะอาดบริเวณแปลงปลูกและเก็บผลที่ร่วงหล่นบริเวณโคนต้นนำไปเผาหรือฝังดิน รวมทั้งควรสำรวจปริมาณแมลงวันผลไม้ภายในสวน
การป้องกันกำจัดศัตรูพุทรา ศัตรูสำคัญที่มีผลต่อความสมบูรณ์ของต้นพุทรา คือ หนอนชอนใบ และโรคราแป้ง
-หนอนชอนใบดูแลฉีดพ่นด้วยบิวเวอร์เรีย(ทริปโตฝาจ)+ไทเกอร์เฮิร์ป ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน
-โรคราแป้ง ดูแลฉีดพ่นด้วยฮาโตริ อัตราส่วน 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน
 
 


ชื่อ *    E-mail  

 โชว์ E-mail สู่สาธารณะ     ส่ง E-mail เมื่อมีความเคลื่อนไหว

รหัสยืนยัน   

  


เทคนิคการปลูกพุทราสามรสให้ติดผลดก หวานกรอบ ปลอดสารพิษตกค้าง