สถิติผู้ชมเว็บไซต์
เข้าระบบสมาชิก

admin 07 ต.ค. 2558 13:32 IP Address: 116.58.227.197


Email:orchapron.aoy@gmail.com


วิธีปลูกมะขามหวาน ฝักดก เนื้อแน่น หวาน ได้ผลผลิตสูงวิธีปลูกมะขามหวานให้ได้ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ
มะขามหวานเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมบริโภคมากอีกชนิดหนึ่งสามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานาน มะขามหวานพันธุ์ดีมักจะมีราคาจำหน่ายที่ค่อนข้างสูง ปัจจุบันเริ่มจะมีการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศแต่ยังมีปริมาณน้อย
มะขามเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มะขามในไทยมีสองชนิดคือมะขามเปรี้ยวและมะขามหวาน โดยมะขามหวานมีหลายพันธุ์เช่น พันธุ์น้ำผึ้ง อินทผลัม หมื่นจง สีทอง ในบางครั้งจะเรียกมะขามตามลักษณะของฝัก เช่น มะขามขี้แมว คือมะขามฝักกลม มะขามกระดาน คือมะขามฝักแบน มะขามข้อเดียวคือมะขามที่ฝักมีข้อเดียวออกกลมป้อม
ลักษณะทั่วไปของพืช
มะขามหวานเป็นไม้ผลที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ ปลูกได้ดีในสภาพพื้นที่ฝนตกไม่ชุกมากนักดินที่เหมาะสมในการปลูกมะขามหวานควรเป็นดินร่วนมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 5.5-6.5 และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,200-1,800 มิลลิเมตร มะขามหวานจะเริ่มให้ผลผลิตหลังจากปลูกไปแล้ว 4 ปี และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ปี ตั้งแต่ติดดอกจนถึงดอกบานจะใช้ระยะเวลาประมาณ 20 วัน หลังจากดอกบานจนถึงฝักแก่ จะใช้เวลาประมาณ 8 เดือน ต้นอายุ 10 ปีจะให้ผลผลิตประมาณ 100 กิโลกรัม ผลผลิต 1 กิโลกรัมจะมีประมาณ 30-45 ฝัก ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
วิธีการปลูก
1.ใช้ต้นพันธุ์มะขามหวานทาบกิ่ง
2.ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
3.ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร
4.ผสมดิน ปุ๋ยคอกจำนวน 5 กก. และปุ๋ยร็อคฟอสเฟตจำนวน 500 กรัม เข้าด้วยกันในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม
5.ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย
6.ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน (ซ้ายและขวา)
7.ดึงถุงพลาสติกออก โดยระวังอย่าให้ดินแตก
8.กลบดินที่เหลือลงไปในหลุม อย่ากลบดินให้สูงถึงรอยเสียบยอดหรือรอยทาบ
9.กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น
10.ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลมพัดโยก
11.หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่นฟางข้าว หญ้าแห้ง
12.รดน้ำให้ชุ่ม
13.ทำร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด
14.แกะผ้าพลาสติกที่พันรอยเสียบยอด หรือรอยทาบเมื่อปลูกไปแล้วประมาณ 1-2 เดือน
การดูแลรักษา
การให้ปุ๋ย
: ต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว แบ่งการใส่ปุ๋ยดังนี้
1. บำรุงต้น ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ16-16-16
2. สร้างตาดอก ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24
3. บำรุงผล ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
4. ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ส่วนปริมาณการใส่ปุ๋ยประมาณ2-3กิโลกรัม / ต้น / ครั้ง สำหรับต้นอายุ 8 - 10 ปี และเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของอายุและทรงพุ่ม

การให้น้ำ
ปกติแล้วมะขามหวานเป็นพืชที่ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี แต่ขณะเดียวกันในช่วงที่ให้ผลผลิตก็จะขาดน้ำไม่ได้เช่นกัน เพราะจะทำให้ฝักมีคุณภาพไม่ดี ในระยะปลูกใหม่ควรใช้น้ำอย่าง สม่ำเสมอเมื่อมีอายุมากขึ้น การให้น้ำอาจมีช่วงห่างมากขึ้น ต้นมะขามหวานที่ให้ผลผลิตแล้ว ในระยะก่อนออกดอกจะต้องมีการให้น้ำเพื่อให้มีการออกดอกเร็วขึ้น หลังจากติดฝักแล้วหากฝนทิ้งช่วงจะต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ฝักจะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่และมีคุณภาพดีหลังจากหมดฤดูฝนแล้วจะงดการให้น้ำ ฝักมะขามหวานจะเริ่มแก่ และสุกในช่วงปลายปีพอดี
ลักษณะของฝักได้ดังนี้.-
1. ฝักดิ่งหรือตรง เป็นมะขามที่มีลักษณะของฝักเหยียดตรงรูปร่างคล้ายกระบอกหัวท้ายมน ฝักไม่โค้งหรืองอ เวลาติดฝักอยู่กับต้น ปลายฝักจะห้อยชี้ลงเป็นแนวตรงได้แก่ พันธุ์ขันตี, อินทผลัม และศรีชมภู
2. ฝักดาบ เป็นมะขามที่มีลักษณะของฝักคล้ายๆ กับฝักดิ่งแต่จะโค้งงอเล็กน้อย เหมือนกับรูปมีดดาบ ฝักอาจจะกลมหรือค่อนข้างแบนได้แก่ พันธ์แจ้ห่ม, ฟากเลย, ปากดุก และอินทผลัม
3. ฝักฆ้องหรือโค้ง เป็นมะขามที่มีลักษณะของฝักกลมยาวโค้งงอ บางทีเกือบเป็นวงกลมเหมือนฆ้องวง ได้แก่ พันธุ์หมื่นจง สีทอง น้ำผึ้ง และพันธ์หลังแตก
4. ฝักดก เป็นมะขามที่มีลักษณะของผักแบนเป็นเหลี่ยม ฝักเล็กอาจจะโค้งหรือตรง มีเนื้อน้อย น้ำหนักเบา บางทีเรียกว่ามะขามขี้แมว มะขามกระดูก และมะขามฝักแป ฯลฯ

มะขามตอบสนองต่อปุ๋ยทั้งทางใบ/ทางรากและฮอร์โมนได้ดีและเร็ว ไม่ควรใส่ปุ๋ยคอกที่มีไนโตรเจนมาก เช่น มูลวัวเนื้อ/นม/ไล่ทุ่ง มูลควาย เพราะจะทำให้ต้นได้รับไนโตรเจนมากจนเป็นเหตุให้ต้นเฝือใบ แตกใบอ่อนขณะออกดอกติดผล และมีรสเปรี้ยวได้ แนะนำให้ใส่ปุ๋ยคอกที่มีฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมสูง เช่นมูลไก่ไข่/เนื้อ/นกกระทาแล้วเสริมด้วยมูลค้างคาวแต่ก็ไม่ควรใส่มากเหมือนไม้ผลอื่นๆเพราะนอกจากยังมีไนโตรเจน เป็นส่วนประกอบอยู่บ้างแล้วมูลสัตว์เหล่านี้ยังทำให้เมล็ดใหญ่อีกด้วย ดังนั้น การควบคุมปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ในมะขามหวานจึงต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีทั้งทางราก/ทางใบและฮอร์โมนเป็นหลัก ส่วนการปรับปรุงสภาสภาพโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุยดีอยู่เสมอก็ต้องพึ่งพาเศษพืชแห้ง ยิบซั่มธรรมชาติ กระดูกป่น และจุลินทรีย์เท่านั้น
เกษตรกรที่ จังหวัดเพชรบูรณื ชัยภูมิ เลย ได้ใช้ วายไอซีแคปซูลนาโน ปรับสภาพดินด้วยการใช้ปุ๋ย 1 กระสอบคลุกเคล้ากับวายไอซีแคปซูลนาโน 1 แคปซูล ผสมให้เข้ากัน แล้วหว่านลงดินรอบๆต้น จะช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น ร่วยซุย สภาพเหมาะแก่การเจริญเติบโตของมะขาม


 
 


ชื่อ *    E-mail  

 โชว์ E-mail สู่สาธารณะ     ส่ง E-mail เมื่อมีความเคลื่อนไหว

รหัสยืนยัน   

  


วิธีปลูกมะขามหวาน ฝักดก เนื้อแน่น หวาน ได้ผลผลิตสูง