สถิติผู้ชมเว็บไซต์
เข้าระบบสมาชิก

admin 28 ก.ย. 2558 15:47 IP Address: 110.77.159.64


Email:orachapron.aoy@gmail.com


เทคนิคปลูกมันเทศญี่ปุ่น หัวดก ได้ผลผลิตเพิ่ม ต้นทุนต่ำการปลูกมันเทศพันธุ์ต่างประเทศในประเทศไทยจะให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย เกษตรกรผู้ปลูกจะต้องมีความรู้ มีการวางแผนและการจัดการที่ดี รวมถึงมีเทคนิคและการดูแลเฉพาะในแต่ละฤดูปลูกอีกด้วย เพื่อให้การปลูกมันเทศบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ โ€œให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด ได้หัวมันที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีต้นทุนในการผลิตต่ำโ€
วิธีการเตรียมแปลงปลูก
ปลูกมันเทศให้ลงหัวได้ดีนั้น ปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ เรื่องโครงสร้างของดิน ถึงแม้ว่ามันเทศจะปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่ดินร่วนปนทรายมีความเหมาะสมที่สุด สภาพดินที่ปลูกมีผลต่อการลงหัวของมัน หรือรูปร่างของหัวมัน พื้นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ยคอก เช่น มูลวัว มูลไก่ ฯลฯ ในอัตรา 1-2 ตัน หรือใส่ปุ๋ยคอกหลังการเตรียมแปลงเสร็จแล้ว โดยหว่านบนสันร่องแปลง แปลงทดลองที่ดิฉันเคยทำที่จังหวัดพิจิตรได้เตรียมดินด้วยการใช้ปุ๋ยคอกมาผสมกับแคปซูลนาโน ในอัตราส่วน 1 กระสอบต่อ 1 แคปซูล ในการปรับสภาพดินให้ร่วนซุยเหมาะแก่การลงหัวของมัน
ในการเตรียมแปลงปลูก ให้ไถดะก่อน 1 ครั้ง และทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน จากนั้นไถพรวนแปลง 1-2 รอบ หรือใช้โรตารี่ติดรถไถตีดินให้ดินมีความละเอียดยิ่งขึ้น หลังจากนั้น ให้ยกร่องแปลงปลูกขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยม กว้างประมาณ 70-100 เซนติเมตร สูง 30-50 เซนติเมตร (ความสูงของแปลงยิ่งมีความสูง ยิ่งส่งผลต่อการลงหัวมันดี) ส่วนความยาวของแปลงปลูกขึ้นกับสภาพพื้นที่ ถ้าจะให้เหมาะสมควรจะปลูกแบ่งเป็นแปลงเล็กๆ โดยมีความกว้างของแปลง 40 เมตร และความยาวของแปลง 80 เมตร เพื่อสะดวกและง่ายต่อการจัดการ
ก่อนลงมือปลูกควรจะมีการให้น้ำในแปลงปลูกอย่างน้อย 2-3 วัน เพื่อให้ดินมีความชื้น ปลูกได้ง่ายและรวดเร็ว วิธีการเตรียมหลุมปลูกแบ่งได้ 3 วิธี คือ ปลูกแบบใช้จอบขุด ปลูกแบบใช้ไม้ปลายแหลมกระทุ้งนำไปก่อน หรือจะปลูกแบบนำท่อนพันธุ์เสียบลงแปลงปลูกเลย จากการทดลองปลูกทั้ง 3 วิธี พบว่า วิธีปลูกแบบใช้ไม้ปลายแหลมกระทุ้งนำไปก่อนได้ผลดีกว่าวิธีการอื่น เพราะทำได้ง่าย รวดเร็ว ไม่เสียแรงงานในการขุดดินและท่อนพันธุ์ไม่ช้ำระยะปลูกระหว่างต้น ประมาณ 25-30 เซนติเมตร

การจัดระบบน้ำในแปลงปลูกมันเทศ
โดยปกติทั่วไปสำหรับเกษตรกรที่ปลูกมันเทศทั่วประเทศมักจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของระบบน้ำในแปลงปลูก ถ้าปลูกในช่วงฤดูฝน อาจจะพึ่งเพียงน้ำฝนจากธรรมชาติเท่านั้น ถ้าปลูกในฤดูแล้งอาจจะมีการให้น้ำแบบท่วมแปลงบ้างเท่านั้น แต่การปลูกมันเทศสมัยใหม่ควรจะมีการจัดระบบน้ำที่ดี ในแปลงปลูกมันเทศสายพันธุ์ต่างประเทศของชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร จะมีการวางระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ ซึ่งมีรัศมีกระจายน้ำได้ 3-4.5 เมตร ระบบน้ำดังกล่าวมีข้อดีตรงที่ต้นมันเทศได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง ส่งผลให้ต้นมันเทศตั้งตัวได้เร็ว พบเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง แต่จะพบข้อเสียตรงวัชพืชจะขึ้นเร็ว ทำให้มีต้นทุนในการกำจัดวัชพืชเพิ่มขึ้น สำหรับการให้น้ำแบบอื่นๆ อย่างกรณีของการให้น้ำแบบท่วมร่อง ถ้าสภาพดินปลูกเป็นดินเหนียว เมื่อดินแห้ง ดินจะแข็งและจับตัวกันแน่น มีผลต่อการลงหัวของมันเทศ ทำให้ผลผลิตลดลง
วิธีเตรียมพันธุ์มันเทศ
ในการตัดพันธุ์ควรจะตัดให้มีความยาวประมาณ30 เซนติเมตร จะไม่ลิดใบทิ้งหรือลิดทิ้งก็ได้ เนื่องจากยอดมันเป็นพืชที่แตกยอดออกมาใหม่ได้ง่าย ถ้าลิดใบทิ้งก็จะทำให้เสียเวลา แต่ยอดมันเทศเมื่อลงปลูกจะตั้งตัวได้เร็วกว่าไม่ลิด ถ้าจะให้ดีพันธุ์มันเทศที่จะตัดควรจะตัดจากต้นที่มีอายุไม่เกิน 45 วัน หรือก่อนที่จะมีการฉีดพ่นปุ๋ย หรือสารเคมีเพื่อหยุดยอด ในพื้นที่ปลูกมันเทศสายพันธุ์ต่างประเทศ 1 ไร่ จะใช้ท่อนมันเทศประมาณ 8,000-16,000 ยอด
การให้น้ำมันเทศ
ในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากที่ปลูกท่อนมันเทศลงดินไปแล้ว จะต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ 3 วันแรกจะต้องให้ทุกวัน เช้า-เย็น ให้ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง (กรณีที่ให้ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์) หลังจากนั้น จะให้น้ำวันเว้นวัน หรือ 3 วัน หรือ 5 วัน หรือ 7 วัน ต่อครั้ง ข้อควรระวัง หลังจากที่ปลูกมันเทศไปแล้วประมาณ 7-10 วัน เกษตรกรจะต้องเดินสำรวจในแปลงปลูกว่ามีต้นใดตายบ้าง จะต้องปลูกซ่อมให้เสร็จทันที และดูแลบำรุงฉีดพ่นทางใบด้วยวายไอซีแคปซูลนาโน+นาโนพลัสทุก 15 วัน จะช่วยเร่งให้มันเทศลงหัวดี จะให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 4000-5000 กิโลกรัมต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่
จตุพล อินทรสร 04 มี.ค. 2016 12:03 IP Address: 61.90.143.17 ลบ  


Email:sommai,i@hotmail.com

ต้องการ พันธ์มันเทศญ๊่ปุน สำหรับ 1 ไร่
Admin 04 เม.ย. 2016 15:00 IP Address: 101.51.143.22 ลบ  Email:orachapron.aoy@gmail.com

ขอโทษด้วยค่ะ ทางเราไม่ได้จำหน่ายพันธุ์มันเทศค่ะ ทางเราจำหน่ายเฉพาะอาหารเสริมพืชบำรุงหัวมันดกและได้ผลผลิตดีเท่านั้นค่ะ จากข้อที่ลงในเว็ปไซด์ทดลองปลูกเองเพื่อทดลองอาหารเสริมพืชค่ะ ว่าได้ผลดีเพียงไร...ขอบคุณค่ะ
sommm 08 ก.ย. 2016 12:20 IP Address: 49.230.226.157 ลบ  


Email:somnut9999@gmail.com

มีพันธ์มันเทศญี่ปุ่น มันไข่ มันแครอท
สนใจติดต่อ
063-5871740ส้มค่ะ
สุทัศน์ เบ้ารัตน์ 11 พ.ย. 2016 16:33 IP Address: 203.114.122.73 ลบ  


Email:s.baorat2524@gmail.com

มียอดพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นหวานสีส้มจำหน่าย ยอดละ 2 บาท ไม่รวมค่าส่งครับ สนใจติดต่อ 0933202884 (ทัศน์)
นารอน จันทนิตย์ 18 ม.ค. 2017 13:22 IP Address: 103.5.25.86 ลบ  


Email:naronjantan@gmail.com

พี่สาวเราถูกนายหน้าหลอกไห้ปลูกมันไข่ ขุดครั้งแรกก็รับชื้อปกติ โดยตกลงกันโลละ5บาท แต่พอปลูกครั้งที่2 ไม่ยอมรับชื้อ ไม่รุ้ทำไง ก็ใด้แต่ขุดมาขายตามตลาดนัดบ้านนอก ขายบ้าง แจกบ้าง ตอนนี้ยังไม่ขุดอีกประมาณ1ไร่ เพื่อนๆคนไหนพอจะแนะนำที่ขายไห้บ้างค่ะ ปลูกที่ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ติดต่อเบอร์ 083 128 9920 ชื่อ หอยค่ะ ฝากเตือนเพื่อนๆที่คิดจะปลูกมันเทศระวังจะหาตลาดไม่ใด้ รึควรทำสัญญากับพ่อค้าคนกลางไว้หน่อย ป้องกันการตุกติกอย่างเช่นพี่สาวเรา ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
สุรีพร 22 ส.ค. 2017 15:09 IP Address: 49.230.214.98 ลบ  


มีพันมันเทศสีม่วง ราคาถูก
ต่อ1ไร่3500บาท
สนใจโท 0806432089

 
 


ชื่อ *    E-mail  

 โชว์ E-mail สู่สาธารณะ     ส่ง E-mail เมื่อมีความเคลื่อนไหว

รหัสยืนยัน   

  


เทคนิคปลูกมันเทศญี่ปุ่น หัวดก ได้ผลผลิตเพิ่ม ต้นทุนต่ำ