สถิติผู้ชมเว็บไซต์
เข้าระบบสมาชิก

admin 21 ก.ย. 2558 15:39 IP Address: 119.42.87.20


Email:orachapron.aoy@gmail.com


การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ปลอดสารพิษการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ปลอดสารพิษ
หน่อไม้ฝรั่งปัจจุบันเป็นพืชผักที่ได้รับความสนใจมาก เพราะเป็นพืชที่มีแนวโน้ม ในด้านความต้องการของตลาดสูง ทั้งการส่งออกในรูปหน่อสดและอุตสาหกรรมแปรรูป ดังนั้นเกษตรกรจึงเริ่มหันมาปลูกหน่อไม้ฝรั่ง กันมากขึ้น ทั้งในรูปของเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดสารพิษ มีปลูกกันมากที่จังหวัด สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี นนทบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ เป็นต้น หน่อไม้ฝรั่งสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี เทคนิคต่าง ๆ ในการเพิ่มผลผลิตและวิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้หน่อที่มีคุณภาพที่ดี ได้แก่ สภาพดิน อุณหภูมิที่เหมาะสม การดูแลบำรุง เป็นต้น
- ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ได้แก่ ดินร่วนจนถึงดินเหนียวร่วน หน้าดินลึกและมีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ระดับปานกลางขึ้นไป ส่วนดินที่มีการระบายน้ำและอากาศไม่ดี มีน้ำขัง มีชั้นดินดานข้างใต้ เป็นกรดและด่างจัด นับว่าเป็นดินที่ไม่เหมาะแก่การปลูกพืช ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญซึ่งขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช เป็นสาเหตุให้พืชเจริญเติบโตช้าและให้ผลผลิตต่ำ
- หน่อไม้ฝรั่งเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง 27-30 องศาเซลเซียส มีแสงแดดจัด ไม่มีร่มเงา ดินมีความเป็นกรดด่างที่6.0-7.5 มีการระบายน้ำที่ดี ถ่ายเทอากาศดี
- การให้น้ำควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ผลผลิตจะมีคุณภาพดี ช่วงย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกควรให้น้ำวันละ 1 ครั้ง ทุกวันหรือวันเว้นวัน ขึ้นอยู่กับสภาพดิน อุณหภูมิฝน แปลงที่มีความชื้นสูงไม่จำเป็นต้องให้น้ำ การให้น้ำในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องให้ทุกวัน
- การดูแลบำรุงหน่อไม่ฝรั่ง อาหารเสริมพืชเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยให้ หน่อไม้ฝรั่งเจริญเติบโตดี หน่อสมบูรณ์ อวบ สวย ได้เกรดเอ เป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรที่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ใช้ปุ๋ยทางดินเพียงเล็กน้อย เน้นฉีดพ่นบำรุงด้วยอาหารเสริมพืชวายไอซีแคปซูลนาโน + นาโนพลัส ทุก 7-10 วัน ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากจากเดิมเป็น2 เท่า และลดต้นทุนทางการผลผลิต เกษตรกรตอบรับดีมากๆค่ะ


** แมลงศัตรูที่พบประจำในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง ได้แก่ เพลี้ยไฟซึ่งไปดูดกินน้ำเลี้ยงบนยอดอ่อน ทำให้ยอดอ่อน ของหน่อไม้ฝรั่งหงิกงอ การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม กัดกินใบและยอดอ่อน ทำให้ต้นเสียหาย ชะงักการเจริญเติบโต หนอนเจาะสมอฝ้าย กัดกินหน่ออ่อน ทำให้หน่อเสียหายหรือเสียรูปทรง ผลผลิตตกเกรดหรือขายไม่ได้ เลยนอกจากนี้ยังพบ มวน แมลงประเภทปากดูด และหนอนบุ้ง กัดกินยอดอ่อนบ้าง ที่อำเภอบึงสามพัน เกษตรกรใช้ บิวเวอเรีย( ทริปโตฝาจ)ในการป้องกันและกำจัดหนอน แมลงในหน่อไม้ฝรั่งค่ะ

ปุ๋ยคู่ขวัญนาโน (อาหารเสริมพืชเยสไอแคน)
เป็นสารอินทรีย์ที่เกิดจากโมเลกุลหลายชนิดรวมกับฮิวมิคแอซิคไม่น้อยกว่า 50% โพแทสเซียมไม่น้อยกว่า 8 % เป็นส่วนผสมเข้มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหลายชนิด ช่วยเพิ่มสภาพการดูดซึมได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลในพืชได้โดยตรง ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี สมบูรณ์ แข็งแรง ฟื้นตัวได้เร็วช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ ทำให้โครงสร้างของดินแข็งแรง ทนทานช่วยให้ดินโปร่ง ร่วนซุย น้ำและอากาศถ่ายเทได้สะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย รักษาความเป็นกรดด่างไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็วด้สม่ำเสมอกว่าการใช้คนปลูก


 
 


ชื่อ *    E-mail  

 โชว์ E-mail สู่สาธารณะ     ส่ง E-mail เมื่อมีความเคลื่อนไหว

รหัสยืนยัน   

  


การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ปลอดสารพิษ