สถิติผู้ชมเว็บไซต์
เข้าระบบสมาชิก

admin 15 พ.ค. 2558 15:30 IP Address: 116.58.235.20


Email:orachapron.aoy@gmail.com


การบำรุงลองกองให้ช่อแน่น เนื้อหวาน ได้ผลผลิตเพิ่มการปลูกลองกอง
แหล่งปลูกที่เหมาะสม
ลองกองเป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อน ดังนั้นสภาพอากาศที่ปลูกลองกองควรมีอากาศร้อนและชุ่มชื้น
โ€ข อุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส
โ€ข ความชื้นในอากาศ 70- 80%
โ€ข ปริมาณน้ำฝน 2000-3000 มิลลิเมตรต่อปี
โ€ข ระดับความสูงน้อยกว่า 600 เมตรจากระดับน้ำทะเล
โ€ข ดินควรเป็นดินร่วนปนทรายมีอินทรียวัตถุสูง มีการระบายน้ำดี และต้องมีแหล่งน้ำเพียง พอที่จะให้กับลองกองตามเวลาที่ต้องการ
การปลูก
ลองกองสามารถปลูกด้วยต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดโดยตรง หรือต้นกล้าที่เปลี่ยนยอดแล้ว การเปลี่ยนยอดทำได้หลายวิธี คือ การเสียบยอด การเสียบข้าง การทาบกิ่ง และติดตา ก่อนปลูกลองกอง ควรเตรียมพื้นที่วางระบบน้ำ และปลูกพืชให้ร่มเงาให้เรียบร้อย
การเตรียมต้นกล้า
ต้นกล้าที่ใช้ควรมีอายุตั้งแต่ 1 ปี สมบูรณ์แข็งแรง ใบยอดคู่สุดท้ายแก่เต็มที่ ก่อนปลูกค่อย ๆ งดน้ำและปุ๋ย และเพิ่มแสงให้มากขึ้นทีละน้อย
การปรับพื้นที่
ควรขุดตอและรากไม้เก่าออกให้หมด ไถตากดินไว้ 10-15 วัน แล้วปรับพื้นที่ให้เสมอ
การวางระบบน้ำ
การปลูกลองกองเป็นการค้า จำเป็นต้องมีระบบน้ำ ควรใช้ระบบพ่นฝอย (มินิสปริงเกอร์)
การดูแลรักษา
การให้น้ำ
ควรให้อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในฤดูแล้งที่ฝนทิ้งช่วง ในต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรให้น้ำสม่ำเสมอ จนกระทั่งแก่เต็มที่ จึงจะลดปริมาณน้ำและงดให้น้ำในที่สุดเพื่อกระตุ้นให้ลองกองสร้างตาดอก หลัง จากนั้น 30-50 วัน จึงเริ่มให้น้ำ
การใส่ปุ๋ย
ควรใส่ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี หว่านปุ๋ยบริเวณใต้ทรงพุ่มโดยรอบ ห่างจากโคนต้นประมาณ 20-30 ซม. พรวนดินกลบ และใส่หลังจากตัดแต่งกิ่งและกำจัดวัชพืช
ปริมาณที่ใส่ขึ้นกับอายุและขนาดของต้น
- ปีที่ 1 ใส่ปุ๋ยคอก 5 กก./ต้น ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 150-200 กรัม/ต้น
- ปีต่อ ๆ ไป(ยังไม่ให้ผลผลิต) ใส่ 2 ครั้ง/ปี ต้นและปลายฤดูฝน
ระยะที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 3-5 กก./ต้น
** ที่สวนคุณหลวง จังหวัดจันทบุรี ใช้คู่ขวัญวายไอซีนาโน ฉีดพ่น ทุก 15-20 วัน ช่วยให้ผลผลิตลองกอง ติดช่อแน่น ช่อสวย รสหวาน เนื้อใส เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น เกษตรกรตอบรับดีมากๆค่ะ 
 


ชื่อ *    E-mail  

 โชว์ E-mail สู่สาธารณะ     ส่ง E-mail เมื่อมีความเคลื่อนไหว

รหัสยืนยัน   

  


การบำรุงลองกองให้ช่อแน่น เนื้อหวาน ได้ผลผลิตเพิ่ม