สถิติผู้ชมเว็บไซต์
เข้าระบบสมาชิก

Admin 14 พ.ค. 2558 15:08 IP Address: 110.78.168.31Email:orachapron.aoy@gmail.com


การทำลำไย ออกนอกฤดูการปลูกลำไย
ลำไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญที่รัฐบาลจัดให้อยู่ในกลุ่มสินค้าเพื่อการส่งออก มูลค่าการส่งออกสูงปีละหลายพันล้านบาท ทั้งในรูปลำไยสด อบแห้ง แช่แข็ง และลำไยกระป๋อง องค์ประกอบหลักของเนื้อลำไยคือ Soluble Substances 79-77% ซึ่งประกอบด้วย กลูโคส 26.91% ซูโครส 0.22% กรดทาทาริค 1.26% สารประกอบไนโตรเจน 6.31% โปรตีน 5.6% ไขมัน 0.5% และธาตุอาหารอื่น ๆ เช่น Ca, Fe, P, Na, K และวิตามิน

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกลำไยกระจายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แหล่งปลูกลำไยที่สำคัญคือจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน และตาก นอกนั้นปลูกในภาคอื่น ๆ เช่น เลย จันทบุรี และสระแก้ว พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดคือ พันธุ์ดอ รองลงมาคือ พันธุ์ สีชมพูและเบี้ยวเขียว
การให้ปุ๋ย :
ลำไยอายุ 5 ปี ขึ้นไปมีการใส่ปุ๋ยดังนี้คือ
- หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใส่ปุ๋ย 15-15-15+46-0-0 สัดส่วน 1:1 ต้นละ 2 กก.
- ต้นเดือนกันยายน ใส่ปุ๋ย 15-15-15+46-0-0 สัดส่วน 1:1 ต้นละ 2 กก.
- ต้นเดือนตุลาคม ใส่ปุ๋ย 0-46-0+0-0-60 สัดส่วน 1:1 ต้นละ 2 กก.
- ต้นเดือนพฤศจิกายน พ่นปุ๋ยทางใบ 0-52-34 อัตรา 150 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
- เมื่อลำไยติดผล ขนาด 1 ซม. ใส่ปุ๋ย 15-15-15+46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-1.5 กก./ต้น
ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใส่ปุ๋ย 0-0-60 อัตรา 1-2 กก./ต้น
การใช้น้ำ
ช่วงฤดูแล้งหลังออกดอกในสัปดาห์แรกให้พรมน้ำเล็กน้อยและค่อยเพิ่มปริมาณเมื่อเข้าสัปดาห์ที่สอง จึงเริ่มให้น้ำอย่างเต็มที่คือต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 7 เมตร ให้น้ำ ครั้งละ 200-300 ลิตร/ต้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
การตัดแต่งกิ่ง
อายุ 1-3 ปี ตัดแต่งให้มีลักษณะทรงพุ่มกลม
อายุ 4-5 ปีขึ้นไป ตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยวโดยตัดกิ่งกลางทรงพุ่มออก พร้อมทั้งตัดกิ่งที่ถูกทำลายจากโรค-แมลง

*** ที่สวนคุณหลวงใช้วายไอซีนาโน ร่วมกับปุ๋ยที่มีอยู่ฉีดพ่นทางใบ ช่วยให้ลำไยเก็บได้เร็วก่อนสวนอื่น ได้ราคาดี ลูกดก เนื้อหนา ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น


 
 


ชื่อ *    E-mail  

 โชว์ E-mail สู่สาธารณะ     ส่ง E-mail เมื่อมีความเคลื่อนไหว

รหัสยืนยัน   

  


การทำลำไย ออกนอกฤดู