สถิติผู้ชมเว็บไซต์
เข้าระบบสมาชิก

admin 21 เม.ย. 2558 14:56 IP Address: 101.51.143.56


Email:orachapron.aoy@gmail.com


มะเขือ นาโนการปลูกมะเขือ
มะเขือที่ปลูกทั่วไปในบ้านเราส่วนมากแล้วจะเป็นมะเขือพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกต่อ ๆ กันมาโดยเก็บเมล็ดพันธุ์เอง และต่อมาก็เกิดการกลายพันธุ์ชื่อของมะเขือก็มักจะตั้งตามลักษณะของพันธุ์หรือท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น มะเขือเปราะเจ้าพระยา มะเขือยาวสำลี มะเขือเสวย มะเขือยาวงาช้าง เป็นต้น ส่วนมะเขือพันธุ์ต่างประเทศนั้น มักจะเป็นพันธุ์ที่มีสีม่วงซึ่งมีทั้งผลกลมและผลยาว
มะเขือสามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดที่มีความชื้นสูงพอสมควร ไม่แฉะเกินไปหรือแห้งเกินไป มี PH ประมาณ 5.5-6.8 และต้องการแสงแดดเต็มที่
มะเขือเป็นพืชที่มีระบบรากปานกลาง เพราะฉะนั้นจึงควรเตรียมดินทั้งในแปลงเพาะกล้าและแปลงปลูกให้เหมาะสมกับระบบราก

การให้ปุ๋ย :
ในการปลูกมะเขือจะไม่เน้นปุ๋ยเคมี แต่จะเน้นการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย และฉีดพ่นแคปซูลนาโน+นาโนพลัส ทุก 7-10 วัน เพื่อช่วยเสริมการเจริญเติบโต ช่วยเร่งการแตกใบ ขยายขนาดของผลอ่อน ลดการหลุดหล่นของดอกและได้ผลผลิตที่มากขึ้น
การเก็บเกี่ยว :
ส่วนการเก็บผลผลิตนั้นจะเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อมะเขือมีอายุประมาณ 45 วัน โดยจะเก็บผลที่มีขนาดเท่าลูกมะนาว หรือ ใหญ่กว่าเหรียญสิบบาทเล็กน้อย ส่งขายในลักษณะผลสด ระหว่างการเก็บเกี่ยว ใน 1 เดือนจะสามารถเก็บผลผลิตได้ 8 ครั้ง และ หากมีการดูแลรักษาที่ดีจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน 10-12 เดือนต่อการปลูก 1 ครั้ง


kittipop 25 เม.ย. 2015 17:50 IP Address: 182.53.33.92 ลบ  


Email:kunluang@gmail.com

มะเขือเปราะที่บ้านผมที่ใช้วายไอซีแคปซูลนาโนฉีดพ่น ผลดกมากๆ รสชาติมะเขือหวานกรอบ(รสชาตผักสดมากๆครับ)


 
 


ชื่อ *    E-mail  

 โชว์ E-mail สู่สาธารณะ     ส่ง E-mail เมื่อมีความเคลื่อนไหว

รหัสยืนยัน   

  


มะเขือ นาโน