สถิติผู้ชมเว็บไซต์
เข้าระบบสมาชิก

admin 13 ก.พ. 2558 15:35 IP Address: 116.58.235.188


Email:orachapron.aoy@gmail.com


ใบยาสูบใบใหญ่และหนา-แค็ปซูลนาโนใบยาสูบ

ยาสูบ คือ พืชเศรษฐกิจ ที่เป็นผลผลิตทางด้านความมั่นคงของประเทศ เป็นพืชควบคุมที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ยาสูบ ยาสูบเป็นพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายกว่า 120 ประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเติบโตได้ดีภายใต้สภาพอากาศและสภาพดินที่หลากหลาย สายพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ เบอร์เลย์ เตอร์กิซหรือโอเรียนทอล และเวอร์จิเนีย ใบยาสูบที่จะส่งเข้าโรงบ่มได้นั้นจะต้องมีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกใบยาสูบให้ได้ดีนั้นจะอยู่ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.
ลักษณะ
ยาสูบเป็นพืชฤดูเดียว ลำต้นตั้งตรง มีขนซึ่งให้ความรู้สึกเหนียวเมื่อสัมผัส ลำต้นสูงประมาณ ๑ - ๒ เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวมีขนาดใหญ่ยาวประมาณ ๕๐ - ๖๐ เซนติเมตร และกว้างประมาณ ๒๕ - ๓๐ เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ส่วนมากจะไม่มีก้านใบ มีหูใบ ฐานใบจะหุ้มลำต้นไว้ครึ่งหนึ่ง ใบจะมีขนปกคลุม ดอกออกเป็นช่อชนิดราซีมเกิดที่ส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกหนึ่งจะมีดอกประมาณ ๑๕๐ ดอก ดอกยาว ๑.๕ ๒ นิ้ว มีสีชมพู ขาวหรือแดง มีกลีบดอก ๕ กลีบ โดยส่วนล่างของกลีบดอกเชื่อมติดกัน ทำให้ดอกมีรูปร่าง เหมืองระฆัง เมล็ดมีขนาดเล็กมาก รูปไข่ สีน้ำตาลเข้ม ผิวเมล็ดมีเส้นสานกันเป็นร่างแห
แหล่งที่พบ
ยาสูบปลูกกระจายทั่วไปในจังหวัดทางภาคเหนือ โดยเฉพาะ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัด เพชรบูรณ์จะปลูกยาสูบแถบอำเภอตอนเหนือของจังหวัด เช่น อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า และอำเภอน้ำหนาว ซึ่งเป็นสินค้าสำคัญของเมืองเพชรบูรณ์ ก็คือยาสูบ เพราะรสดีกว่ายาสูบที่ อื่นทั้งหมด ทั้งเมืองไทย ชาวเมืองเพชรบูรณ์จึงหาผลประโยชน์ด้วยการปลูกยาสูบขายเป็นพื้นโ€ฆ ปัจจุบัน เกษตรกรปลูกยาสูบเป็นอาชีพ พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์เบอร์เล่ย์ เวอร์จิเนียร์ และแซมซูน
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดจะมีรายได้จากยาสูบรองลงมาจาก ข้าวโพด
การปลูกยาสูบ
ยาสูบเป็นพืชที่ต้องการน้ำฝนและความชุ่มชื้นในอากาศ ดังนั้นการปลูกยาในช่วงกลางถึงปลายฤดูฝน จึงจะได้ใบยาที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สมัยก่อนชาวไร่จะปลูกยาสูบในนาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง ทำให้ใบยาแห้งที่ได้ขาดคุณภาพที่ดี ปัจจุบันชาวไร่เลื่อนเวลาเพาะปลูกให้เร็วขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาคือ โรคและแมลงมีมากตามขึ้นมาด้วย ดังนั้นการป้องกันและกำจัดแมลง จึงมีความสำคัญต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอ
ดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกยาสูบต้องเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วน และดินร่วนปนดินเหนียว ควรเลือกที่สูง มีการระบายน้ำดี ค่าความเป็นกรด-เบส ของดินอยู่ระหว่าง ๕.๖-๖.๕ การเตรียมดินควรไถให้ลึกอย่างน้อย ๖-๘ นิ้ว เพื่อให้รากหยั่งลึกไปในดินและเจริญเติบโตได้ดี ควรปลูกเป็นแถวเดี่ยวแบบยกร่องความต้องการน้ำของต้นยาสูบในระยะเดือนแรกมีน้อยมาก แต่หลังจากปลูกแล้ว ๓๐-๔๐ วัน ต้องการความชุ่มชื้นสูงเพื่อการเจริญเติบโต
เมื่อต้นยามีใบประมาณ ๑๘ โ€“ ๒๐ ใบ ชาวบ้านก็จะเด็ดยอดทิ้งเสีย เพื่อลดความเจริญเติบโตทางด้านความสูง แต่ให้มาเจริญที่ใบ ใบจะได้รับอาหารมากขึ้น โตและหนาขึ้น
การเลือกใช้ปุ๋ยเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอาหารธาตุไนโตรเจนต้องไม่สูงเกินไป มิฉะนั้นจะทำให้คุณภาพใบยาแห้งลดลงการเก็บใบยาสดแต่ละครั้ง จะต้องรอให้ใบยาสุกจริงๆ เพื่อให้ได้ใบยาแห้งที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

 
 


ชื่อ *    E-mail  

 โชว์ E-mail สู่สาธารณะ     ส่ง E-mail เมื่อมีความเคลื่อนไหว

รหัสยืนยัน   

  


ใบยาสูบใบใหญ่และหนา-แค็ปซูลนาโน